Poslušajte

Leskovar i Švarc-Grenda
Sollima - Alone

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


MONIKA LESKOVAR I IVANA ŠVARC-GRENDA

Monika Leskovar (1981.Kreutztal, BRD) završila je srednje glazbeno školovanje u Zagrebu, na Glazbenom učilištu "Elly Bašić" kod Dobrile Berković-Magdalenić. Od l996. studira na Visokoj glazbenoj školi u Lübecku u klasi Davida Geringasa.

Pohađala je brojne majstorske tečajeve ( V.Dešpalj, M.Flaksman, D. Grigorijan, S. Sondeckiene, E. Schoenefeld, D. Geringas i dr.). Koncertira od jedanaeste godine.

Do sada je osvojila više visokih nagrada na međunarodnim violončelističkim natjecanjima. Njen repertoar već danas obuhvaća gotovo svu standardnu solo i koncertantnu violončelističku literaturu. Posebno njeguje komornu glazbu.

Rezultat njene višegodišnje suradnje s pijanisticom Ivanom Švarc-Grenda je i ova njihova treća zajednička kompaktna ploča, posvećena odabranim stranicama violončelističke literature 20. stoljeća.

Ivana Švarc-Grenda (l970., Zagreb), diplomirala je klavir na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi Zvjezdane Bašić (l990.).

Godine l988. paralelno započinje studij klavira i na Peabody Conservatory of Music u Baltimoreu kod Marian Hahn, gdje i magistrira l996. Usavršavala se na Visokoj umjetničkoj školi u Berlinu (Hochschule der Künste) i na Salzburškom Mozarteumu kod Hansa Leygrafa. Koncertira od dvanaeste godine. Težište njena repertoara je na klavirskoj literaturi l9. stoljeća, posebice opusu Frédérica Chopina. Osobitu pažnju posvećuje komornom muziciranju. S violončelisticom Monikom Leskovar surađuje od l994.

MONIKA LESKOVAR violončelo IVANA ŠVARC-GRENDA glasovir «ALONE»
2000., TUTICO CLASSIC

I. STRAVINSKI - Talijanska suita za violončelo i glasovir
S. PROKOFJEV - Sonata za violončelo i glasovir op.119 u C-duru
G. SOLLIMA - Alone
B. MARTINU - Varijacije na Rossinijevu temu za violončelo i glasovir
A. PIAZZOLLA - Le Grand Tango